Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Prodavač se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Eva Bočková
Příjmení a jména studentů:
1. Barochová Věra
2. Benadová Yveta
3. Beňatinská Helena
4. Brandová Naděžda
5. Čtvrtlíková Věra
6. Danielová Jana
7. Dvořáková Věra
8. Galbová Ilona
9. Gebauerová Martina
10. Grézlová Lenka
11. Havigerová Radka
12. Holečková Marcela
13. Hrbáčková Drahomíra
14. Hromková Marcela
15. Hrsková Pavla
16. Jagusztynová Šárka
17. Jansová Ilona
18. Jurníčková Milena
19. Kadlčíková Yveta
20. Kadlecová Ilona
21. Konstatská Miloslava
22. Kotrysová Jitka
23. Kuncová Eva
24. Kutalová Iveta
25. Kuželová Dana
26. Kvapilová Ludmila
27. Kvasnicová Alena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště