Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Prodavač se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Eva Bočková
Příjmení a jména studentů:
1. Barochová Věra
2. Benadová Yvona
3. Beňatinská Helena
4. Brandová Naděžda
5. Čtvrtlíková Věra
6. Danielová Jana
7. Dvořáková Věra
8. Galbová Ilona
9. Grézlová Lenka
10. Havigerová Radka
11. Holečková Marcela
12. Hrbáčková Drahomíra
13. Hromková Marcela
14. Hrsková Pavla
15. Jansová Ilona
16. Kadlecová Ilona
17. Konstatská Miloslava
18. Kotrysová Jitka
19. Kuncová Eva
20. Kutalová Iveta
21. Kuželová Dana
22. Kvapilová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště