Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Kuchař
Třída: KU 1. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Rovenský Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Blažková Eva
2. Boháčová Helena
3. Brix Josef
4. Brožková Hana
5. Daňková Blanka
6. Doleželová Jaromíra
7. Hegerová Ludmila
8. Heryánová Anna
9. Horych Pavel
10. Chmelařová Zdenka
11. Jemelková Irena
12. Jurečková Jana
13. Kotouč Vladimír
14. Kovaříková Milena
15. Kozumplík Ivan
16. Křížková Jana
17. Látalová Drahomíra
18. Mandalíčková Alena
19. Nečekalová Marie
20. Nešťáková Jitka
21. Ocelková Marie
22. Rozsypalová Květoslava
23. Růžičková Božena
24. Rygalová Ludmila
25. Sedláčková Anna
26. Sedláková Radmila
27. Stachová Eva
28. Svobodová Naděžda
29. Tiefenbachová Eva
30. Trnečková Marie
31. Vicanová Lenka
32. Žáková Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště