Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Kuchař-ka
Třída: KU 1. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Krejčí Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Augustinová Marie
2. Bláhová Jana
3. Cikánek Jiří
4. Dolínková Irena
5. DRápalová Jana
6. Hock Petr
7. Hrabalová Květoslava
8. Hradilová Zdeňka
9. Kamhalová Helema
10. Kmentová Marie
11. Komendová Marta
12. Košťálek Petr
13. Král Karel
14. Machala Břetislav
15. Machálek Petr
16. Melicharová Marie
17. Menšíková Eva
18. Mikmek Lubomír
19. Navrátilová Blanka
20. Partsch Ladislav
21. Roupová Dana
22. Slováčková Ludmila
23. Stoupalová Zdeňka
24. Szabová Magdalena
25. Štěpánková Olga
26. Tělíšková Marta
27. Vilišová Hana
28. Vysloužilová Marcela
29. Zedková Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště