Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Kuchař-ka
Třída: KU 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Komádová Silva
Příjmení a jména studentů:
1. Augustinová Marie
2. Bláhová Jana
3. Boháčová Helena
4. Daňková Blanka
5. Doleželová Jaromíra
6. Dolínková Irena
7. Hegerová Ludmila
8. Hrabalová Květoslava
9. Hradilová Zdeňka
10. Kamhalová Helema
11. Kmentová Marie
12. Komendová Marta
13. Kotouč Vladimír
14. Král Karel
15. Křížková Jana
16. Látalová Drahomíra
17. Machala Břetislav
18. Machálek Petr
19. Melicharová Marie
20. Navrátilová Blanka
21. Nečekalová Marie
22. Partsch Ladislav
23. Roupová Dana
24. Sedláčková Anna
25. Szabová Magdalena
26. Tělíšková Marta
27. Vilišová Hana
28. Zedková Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště