Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Kuchař - kuchařka
Třída: KU 3. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Rovenský Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Augustinová Marie
2. Bláhová Jana
3. Blažková Eva
4. Brix Josef
5. Daňková Blanka
6. Dolénková Irena
7. Doleželová Jaromíra
8. Hegerová Ludmila
9. Hrabalová Květoslava
10. Hradilová Zdeňka
11. Kamhalová Helema
12. Kmentová Marie
13. Komendová Marta
14. Kotouč Vladimír
15. Král Karel
16. Látalová Drahomíra
17. Machala Břetislav
18. Machálek Petr
19. Melicharová Marie
20. Navrátilová Blanka
21. Partsch Ladislav
22. Roupová Dana
23. Sedláčková Anna
24. Sedláková Radmila
25. Szabová Magdalena
26. Tělíšková Marta
27. Vilišová Hana
28. Zedková Jitka
29. Žáková Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště