Výpis třídy

Školní rok: 1981 / 1982
Obor: Provoz společného stravování
Třída: S 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Obrtelová Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Bačíková Jiřina
2. Buchlíková Miluše
3. Fialová Alena
4. Hudeček Lubomír
5. Chybová Marcela
6. Janečková Marie
7. Nováková Alena
8. Novotná Helena
9. Rozehnal Jaroslav
10. Ryliaková Dagmar
11. Tammerová Eva
12. Trávníček Pavel
13. Vildnerová Miluše
14. Zapletal Ladislav
15. Zbořil Josef
16. Zmrzlík Svatopluk
17. Žáková Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště