Výpis třídy

Školní rok: 1981 / 1982
Obor: Kuchař - číšník s odborným zaměřením pro kuchař - kuchařka
Třída: KU1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Rovenský Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Auová Ivana
2. Bejová Marta
3. Dosoudilová Jitka
4. Dudková Helena
5. Dvořáková Renata
6. Focherová Zdeňka
7. Gotzlingerová Renata
8. Havlišová Petra
9. Hladišová Jiřina
10. Honzů Vladimíra
11. Chibíková Miluše
12. Kafúnová Pavlína
13. Koníčková Jana
14. Kostaňuková Jiřina
15. Kostrhounová Dana
16. Křístková Vlasta
17. Lakomá Oldřiška
18. Molatová Marcela
19. Najmanová Lenka
20. Navrátilíková Lenka
21. Navrátilová Dagmar
22. Pazderová Olga
23. Pokorná Pavla
24. Popelková Eva
25. Raub Jaroslav
26. Salátová Miroslava
27. Sedláček Václav
28. Stavělíková Jana
29. Vítek Jaroslav
30. Zapletal Antonín
31. Žáková Dana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště