Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 1.I
Příjmení a jméno třídního uč.: Zemanová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Ptáčková Emilie
2. Ambrozek Jiří
3. Ambrožová Jitka
4. Dobiášová Jitka
5. Heinzová Jitka
6. Hlaváčová Ivana
7. Hořejšová Bedřiška
8. Jandová Eva
9. Ječmínková Jana
10. Jurášová Alena
11. Kouřilová Marie
12. Kuchariková Zdenka
13. Maulerová Jiřina
14. Neumanová Marie
15. Pečová Alena
16. Plšková Božena
17. Pospíšilová Ludmila
18. Prečová Alena
19. Prucková Bohumila
20. Svobodová Jana
21. Svobodová Renata
22. Vošálík Bedřich
23. Vrajová Jitka
24. Winterová Ivana
25. Zavadilíková Jolana
26. Zemanová Stanislava
27. Zmeškalová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště