Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Prodavač potravinářského zboží , prodavač smíšeného zboží
Třída: P 3.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Hošková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Berková Libuše
2. Čulík Martin
3. Demetrová Jarmila
4. Doleželová Jana
5. Grulichová Zdeňka
6. Jílek Zdeněk
7. Junáková Ivana
8. Kameníčková Jiřina
9. Konečná Karla
10. Kráčmarová Olga
11. Laštůvka Jiří
12. Mazánková Marta
13. Paráková Bohuslava
14. Pecková Stanislava
15. Pohlídalová Dana
16. Reimerová Marie
17. Sítařová Marie
18. Sobotková Dagmar
19. Stejskalová Hana
20. Škopová Zdeňka
21. Šmehlíková Libuše
22. Vinohradníková Ivana
23. Vránová Eva
24. Vyhlídalová Eva
25. Zavadilová Jana
26. Žáčková Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště