Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1.H
Příjmení a jméno třídního uč.: Fialová Soňa
Příjmení a jména studentů:
1. Brachtlová Věra
2. Cajtchamlová Pavla
3. Dočkal Jiří
4. Hamadová Věra
5. Hanáková Marie
6. Hubáčková Jarmila
7. Kabelíková Irena
8. Kašparová Dagmar
9. Kiesenbauerová Hana
10. Kocneldová Alena
11. Kornerová Eva
12. Krahulcová Anna
13. Kuhnová Marta
14. Preinerová Alena
15. Řezníčková Marie
16. Smetanová Božena
17. Štěpaníková Alena
18. Šusterová Jaroslava
19. Tomášková Libuše
20. Utíkalová Eva
21. Uvízlová Světluše
22. Weidingerová Věra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště