Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 3. G
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutná Kristýna
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Anna
2. Bartlová Věra
3. Brachtlová Věra
4. Cajtchamlová Pavla
5. Čecháčková Zdenka
6. Dočkal Jiří
7. Hamadová Věra
8. Hubáčková Jarmila
9. Chytilová Miroslava
10. Kabelíková Irena
11. Kašparová Dagmar
12. Kiesenbauerová Hana
13. Kocveldová Alena
14. Kornerová Eva
15. Krahulcová Anna
16. Kuhnová Marta
17. Kuchařová Bronislava
18. Látalová Marie
19. Peřinová Radomila
20. Plačková - MotalováNataša
21. Preinerová Alena
22. Přídalová Jarmila
23. Rensová - Mahrová Eva
24. Řezáčová Vlasta
25. Řezníčková Marie
26. Sečková Miluše
27. Smetanová Božena
28. Štěpaníková Alena
29. Šusterová Jaroslava
30. Švancerová Jarmila
31. Tataláková Jana
32. Tomášková Libuše
33. Turtáková Soňa
34. Utíkalová Eva
35. Uvízlová Světluše
36. Weidingerová Věra
37. Zbořilová - Červienková Zoja
38. Žaloudková Irena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště