Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Provoz obchodu - odborné zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S 2. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Dostálová Miloslava
Příjmení a jména studentů:
1. Baleka Zdeněk
2. Bouchalová Marta
3. Cikánková Jana
4. Čapáková Svatava
5. Diatková Anna
6. Dosoudilová Ludmila
7. Dostálová Eva
8. Holáňová Eva
9. Hrdličková Jitka
10. Jachan Zdeněk
11. Jílková Pavla
12. Kolovratová Ivana
13. Kratochvílová -Bartošová Ludmila
14. Kučera Miroslav
15. Kučerová Jarmila
16. Lužná - Sýkorová Ludmila
17. Machová Blažena
18. Pavlíková Libuše
19. Pikalová Dagmar
20. Sýkorová Lenka
21. Šampalíková Danuše
22. Šnajdrová Ludmila
23. Šrámek Radim
24. Vacková Naděžda
25. Vyňuchalová Helena
26. Zapletalová Bohumila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště