Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Provoz obchodu - odborné zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Dostálová Miloslava
Příjmení a jména studentů:
1. Baleka Zdeněk
2. Bartošková Ludmila
3. Bouchalová Marta
4. Cikánková Jana
5. Čapáková Svatava
6. Dosoudilová Ludmila
7. Dostálová Eva
8. Holáňová Eva
9. Hrdličková Jitka
10. Jachan Zdeněk
11. Jílková Pavla
12. Kolovratová Ivana
13. Kučera Miroslav
14. Kučerová Jarmila
15. Machová Blažena
16. Pavlíková Libuše
17. Pikalová Dagmar
18. Šampalíková Danuše
19. Šnajdrová Ludmila
20. Šrámek Radim
21. Vyňuchalová Helena
22. Zapletalová Bohumila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště