Výpis třídy

Školní rok: 1988 / 1989
Obor: Prodavač(ka) se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P 1.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Roupcová Vlasta
Příjmení a jména studentů:
1. Benčová Lenka
2. Bohačíková Marta
3. Burianová Lenka
4. Cinková Radka
5. Dostálová Klára
6. Dostálová Věra
7. Fialová Renata
8. Filípková Petra
9. Fridrichová Eva
10. Fridrichovská Vladimíra
11. Havlíková Jana
12. Hrabská Lenka
13. Huková Eva
14. Chytilová Eva
15. Chytilová Lenka
16. Klenhardová Petra
17. Krejčířová Martina
18. Kvapilová Ivana
19. Macháček Alexandr
20. Mazalová Jitka
21. Melicharová Šárka
22. Navrátilová Jitka
23. Neméthová Silvie
24. Nimrichterová Radka
25. Nováková Jaroslava
26. Oklešťková Vendula
27. Rampouchová Zdenka
28. Rašková Hana
29. Rýparová Romana
30. Šmídová Pavla
31. Štenclová Helena
32. Šulistová Anna
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště