Výpis třídy

Školní rok: 1989 / 1990
Obor: Prodavač(ka) se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P 2.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Coufalová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Benčová Lenka
2. Bohačíková Marta
3. Burianová Lenka
4. Cinková Radka
5. Dostálová Klára
6. Dostálová Věra
7. Fialová Renata
8. Filípková Petra
9. Fridrichová Eva
10. Havlíková Jana
11. Hrabská Lenka
12. Huková Eva
13. Chytilová Eva
14. Chytilová Lenka
15. Klenhardová Petra
16. Krejčířová Martina
17. Kvapilová Ivana
18. Mazalová Jitka
19. Melicharová Šárka
20. Navrátilová Jitka
21. Neméthová Silvie
22. Nimrichterová Radka
23. Nováková Jaroslava
24. Oklešťková Vendula
25. Rampouchová Zdenka
26. Rašková Hana
27. Rýparová Romana
28. Šmídová Pavla
29. Štenclová Helena
30. Šulistová Anna
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště