Výpis třídy

Školní rok: 1990 / 1991
Obor: Prodavač(ka) se zaměřením pro smíšené zboží
Třída: P 3.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Coufalová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Benčová Lenka
2. Bohačíková Marta
3. Bubeníková Světluše
4. Burianová Lenka
5. Cinková Radka
6. Dočkal Stanislav
7. Dostálová Klára
8. Dostálová Věra
9. Fialová Renata
10. Filípková Petra
11. Fridrichová Eva
12. Havlíková Jana
13. Hrabská Lenka
14. Huková Eva
15. Chytilová Eva
16. Chytilová Lenka
17. Klenhardová Petra
18. Krejčířová Martina
19. Kvapilová Ivana
20. Mazalová Jitka
21. Melicharová Šárka
22. Navrátilová Jitka
23. Neméthová Silvie
24. Nimrichterová Radka
25. Nováková Jaroslava
26. Oklešťková Vendula
27. Rampouchová Zdenka
28. Rašková Hana
29. Rýparová Romana
30. Šmídová Pavla
31. Štenclová Helena
32. Šulistová Anna
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště