Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Provoz obchodu - odborné zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Tunysová Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Bětík Milan
2. Čep Josef
3. Ďurišová Anna
4. Grecmanová Dana
5. Harbichová Čečetková Vratislava
6. Havelková Eva
7. Kohutková Jarmila
8. Kotrašová - Kožušníková Hana
9. Kozáková Věra
10. Krčková Miroslava
11. Kristová Jaroslava
12. Kubíčková Maria
13. Loučková Nasěžda
14. Madejová Zdeňka
15. Nováková Jana
16. Opletalová Irena
17. Pospíšil Jan
18. Pospíšilová Marie
19. Psotová Milada
20. Riečičiárová Alena
21. Sanetrníková Karla
22. Seidlová Gabriela
23. Skopalová Drahomíra
24. Straková Eva
25. Šimková Zdeňka
26. Urbancová Alice
27. Václavíková Štěpánka
28. Vašičková Dagmar
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště