Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Provoz obchodu - odborné zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S 3. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Tunysová Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Bětík Milan
2. Čečetková Vratislava
3. Čep Josef
4. Ďurišová Anna
5. Grecmanová Dana
6. Havelková Eva
7. Kohutková Jarmila
8. Kozáková Věra
9. Kožušníková Hana
10. Krčková Miroslava
11. Kristová Jaroslava
12. Loučková Nasěžda
13. Madejová Zdeňka
14. Pospíšil Jan
15. Pospíšilová Marie
16. Psotová Milada
17. Riečičiárová Alena
18. Sanetrníková Karla
19. Seidlová Gabriela
20. Skopalová Drahomíra
21. Straková Eva
22. Šimková Zdeňka
23. Urbancová Alice
24. Václavíková Štěpánka
25. Vašičková Dagmar
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště