Výpis třídy

Školní rok: 1990 / 1991
Obor: Prodavač(ka) se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Tauwinklová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Matoušková Marie
2. Mazalová Dagmar
3. Navrátilová Anna
4. Nedozrálová Magdaléna
5. Němečková Petra
6. Nováková Iveta
7. Novotná Jarmila
8. Obíralová Monika
9. Olbortová Lenka
10. Papicová Jana
11. Petrová Lenka
12. Petterová Renata
13. Prikrtová Kateřina
14. Procházková Eva
15. Procházková Lenka
16. Procházková Marie
17. Pudilová Zdeňka
18. Renda Jiří
19. Robová Šárka
20. Roubíčková Kateřina
21. Rumpíková Ivana
22. Sedláková Martina
23. Silná Jana
24. Směšná Jana
25. Soušková Hana
26. Spáčilová Marcela
27. Spohnerová Simona
28. Strnisková Kamila
29. Studená Libuše
30. Šimková Vendulka
31. Šimůnková Renata
32. Široká Dagmar
33. Školutová Martina
34. Šmídová Věra
35. Trúsiková Petra
36. Venhuda Roman
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště