Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1. G
Příjmení a jméno třídního uč.: Zaoral Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Anna
2. Bartlová Věra
3. Cieslová Bronislava
4. Čecháková Zdenka
5. Chytilová Miroslava
6. Kallerová Jana
7. Knausová Alena
8. Kuchařová Bronislava
9. Látalová Marie
10. Lebl Pavel
11. Mazalová Ivana
12. Persyová Eva
13. Peřinová Radomila
14. Plačková Nataša
15. Přidalová Jarmila
16. Rensová Eva
17. Řezáčová Vlasta
18. Sečková Miluše
19. Švancerová Jarmila
20. Tataláková Jana
21. Turtáková Soňa
22. Vilimcová Jana
23. Zbořilová Zoja
24. Žaloudková Irena
25. Žváčková Marcela
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště