Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Zaoral Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Bláhová Hana
2. Caudrová Světlana
3. Doleželová Eva
4. Dosoudilová Miloslava
5. Heinrichová Jana
6. Hýžová Marie
7. Chudová Eva
8. Jemelková Miroslava
9. Kamarádová Ludmila
10. Kmentová Hana
11. Křížová Věra
12. Křupalová Dana
13. Kubíčková Ivana
14. Kubínová Olga
15. Lavrincová Milena
16. Ledvinová Anna
17. Lounová Naděžda
18. Nagy Ladislav
19. Němcová Jana
20. Nesvadbová Irena
21. Pavlíková Dana
22. Pospíšilová Eva
23. Potočková Eva
24. Prášilík Zdeněk
25. Psotová Helena
26. Rotreklová Miloslava
27. Říhová Olga
28. Slintáková Dana
29. Stoklásková Blanka
30. Šimková Jana
31. Tichá Ladislava
32. Uvízlová Jarmila
33. Válková Marie
34. Vrbová Jana
35. Zamykalová Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště