Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Buláková Miluše
2. Čajanová Dana
3. Dittrichová Jana
4. Dosoudilová Pavla
5. Dostálová Vladimíra
6. Furmánková Marta
7. Hladišová Julie
8. Jansíková Alena
9. Kamarádová Ludmila
10. Karbanová Dagmar
11. Kopečková Soňa
12. Králová Věra
13. Kristková Dáša
14. Lounová Naděžda
15. Majerová Helena
16. Melčáková Jana
17. Minářová Marie
18. Mlčochová Eva
19. Molčan Zdeněk
20. Moničová Ivana
21. Olšák Miroslav
22. Pichová Dana
23. Potočková Eva
24. Pumprlová Ludmila
25. Rožňáková Evženie
26. Rybecká Olga
27. Skřítecká Anna
28. Šťastníková Olga
29. Šupčíková Milada
30. Tomanová Eva
31. Vrubl Zdeněk
32. Weiglová Jana
33. Zelová Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště