Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Buláková Miluše
2. Dittrichová Jana
3. Dosoudilová Pavla
4. Dostálová Vladimíra
5. Furmánková Marta
6. Hladišová Julie
7. Karbanová Dagmar
8. Králová Věra
9. Kristková Dáša
10. Majerová Helena
11. Melčáková Jana
12. Minářová Marie
13. Mlčochová Eva
14. Moničová Ivana
15. Olšák Miroslav
16. Pichová Dana
17. Pumprlová Ludmila
18. Rožňáková Evženie
19. Rybecká Olga
20. Sedlářová Věra
21. Skřítecká Anna
22. Šťastníková Olga
23. Tomanová Eva
24. Vrubl Zdeněk
25. Weiglová Jana
26. Zelová Jitka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště