Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 2. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Peterová Danuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bláhová Hana
2. Březinová Alena
3. Daňová Jarmila
4. Draňová Anna
5. Filipová Eva
6. Gronychová Vilma
7. Hájková Olga
8. Havlíčková Ivana
9. Havlíková Jaroslava
10. Hůlková Růžena
11. Chudobová Hana
12. Janků Marie
13. Juřenová Helena
14. Kleštincová Ludmila
15. Knápková Anna
16. Konečná Blanka
17. Krylová Anna
18. Nagyová Dana
19. Orsavová Vlaďka
20. Petříková Hana
21. Procházková Dana
22. Purová Anna
23. Řihošková zuzana
24. Sojková Jiřina
25. Solařová Sylva
26. Svobodová Zuzana
27. Šebelová Libuše
28. Špuláková Karla
29. Štěpánková Svatoslava
30. Tomanová Zdena
31. Trnková Jaroslava
32. Václavíková Marie
33. Valouchová Dana
34. Vítková Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště