Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 3. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Musilová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Bláhová Hana
2. Březinová Alena
3. Daňová Jarmila
4. Draňová Anna
5. Filipová Eva
6. Gronychová Vilma
7. Hájková Olga
8. Havlíčková Ivana
9. Havlíková Jaroslava
10. Hůlková Růžena
11. Chudobová Hana
12. Janků Marie
13. Juřenová Helena
14. Knápková Anna
15. Konečná Blanka
16. Krylová Anna
17. Nagyová Dana
18. Orsavová - Burdíková Vlaďka
19. Procházková Dana
20. Purová Anna
21. Řihošková zuzana
22. Sojková Jiřina
23. Solařová Sylva
24. Špuláková Karla
25. Štěpánková Svatoslava
26. Tomanová Zdena
27. Trnková Jaroslava
28. Václavíková Marie
29. Valouchová Dana
30. Vítková Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště