Výpis třídy

Školní rok: 1982 / 1983
Obor: Pekař
Třída: P 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Šopek Karel
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňová Helena
2. Bláhová Karmen
3. Divilová Marie
4. Haragalová Vlasta
5. Hrušková Iveta
6. Chudá Eva
7. Korbelová Radmila
8. Koutňáková Šárka
9. Kovářová jana
10. Kresilová Tatiana
11. Mališová Kamila
12. Matějičná Máša
13. Palová Lenka
14. Pavlíková Iveta
15. Plháková Ivana
16. Polášková Jarmila
17. Raška Pavel
18. Schubertová Zdena
19. Sklenářová Eva
20. Veithová Jana
21. Volná Ludmila
22. Žáková Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště