Výpis třídy

Školní rok: 1985 / 1986
Obor: Prodavač s odborným zaměrěním pro smíšené zboží
Třída: P 3.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Faltýnek Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Aberlová Milada
2. Číhalová Radka
3. Dostálová Renata
4. Elnerová Lenka
5. Filipová Jana
6. Hemalová Dana
7. Krbečková Renáta
8. Kroutilová Lenka
9. Lipnerová Daniela
10. Lorencová Ivana
11. Mathonová Hana
12. Neckařová Blanka
13. Pevná Věra
14. Pivovarová Iva
15. Procházková Jana
16. Říhová Eva
17. Světelská Věra
18. Svobodová Ivana
19. Škobrtalová Jitka
20. Tillová Marcela
21. Vaňhová Jolana
22. Volf Jaromír
23. Zapletal Vratislav
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště