Výpis třídy

Školní rok: 1983 / 1984
Obor: Kuchař - číšník, servírka
Třída: Č 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Bestová Renata
2. Bokůvka Marek
3. Bursa Tomáš
4. Doležal Pavel
5. Dorušák Oldřich
6. Doskočilová Zdenka
7. Dvořáková Božena
8. Gallasová Marie
9. Halatová Jitka
10. Hammerle Lubomír
11. Jašková Zdenka
12. Kopečná Lucie
13. Kopečná Věra
14. Kovářová Renata
15. Kraus Ivan
16. Krylová Jaroslava
17. Lakvová Vlaďka
18. Manov Jiří
19. Ošťádal Radek
20. Peňáková Františka
21. Procházková Lenka
22. Rehovičová Jaroslava
23. Skácelová Jitka
24. Slezáčková Jana
25. Slezáková Libuše
26. Slovák Otto
27. Smítalová Ludmila
28. Stránská Emílie
29. Svoboda David
30. Šindelář Karel
31. Tichá Ludmila
32. Vaňák Oldřich
33. Vaňourek Martin
34. Žaloudík Miloslav
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště