Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Kuchař - číšník, servírka
Třída: Č 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Bestová Renata
2. Bokůvka Marek
3. Bursa Tomáš
4. Doležal Pavel
5. Dorušák Oldřich
6. Dvořáková Božena
7. Gallasová Marie
8. Halatová Jitka
9. Hammerle Lubomír
10. Chmelík Viktor
11. Jašková Zdenka
12. Kopečná Lucie
13. Korytářová Magdalena
14. Kraus Ivan
15. Krylová Jaroslava
16. Lakvová Vlaďka
17. Manov Jiří
18. Mikulková Romana
19. Ošťádal Radek
20. Procházková Lenka
21. Rehovičová Jaroslava
22. Skácelová Jitka
23. Slezáčková Jana
24. Slovák Otto
25. Smítalová Ludmila
26. Svoboda David
27. Šindelář Karel
28. Tichá Ludmila
29. Vaňák Oldřich
30. Vaňourek Martin
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště